WYPŁATY DLA POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

38

 

Powiązane artykuły

Ponad 539 mln złotych trafiło do poszkodowanych przedsiębiorców, którzy nie otrzymali zaległych wynagrodzeń za pracę przy budowie dróg i autostrad – poinformowała GDDKiA w komunikacie na swojej stronie internetowej. Ponadto w ramach solidarnej odpowiedzialności, określonej w art. 647 Kodeksu cywilnego, od 1 stycznia 2011 roku Dyrekcja wypłaciła podwykonawcom robót budowlanych kwotę ponad 468 mln złotych. Pozostałą część – ponad 71 mln zł – wypłacono na mocy obowiązującej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Pieniądze na wypłaty regulowane są ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, natomiast wypłaty dokonywane z tytułu solidarnej odpowiedzialności są potrącane z faktur dla nierzetelnych generalnych wykonawców.

Źródło: GDDKiA