Wzór umowy na roboty budowlane dotyczące obiektów liniowych

48

W lipcu 2012 r. Urząd Zamówień Publicznychzamieścił na swojej stronie internetowej projekt wzoru umowy na roboty budowlane, dotyczące obiektów liniowych. Bez wątpienia była to ciekawa inicjatywa, tym bardziej, iż w pełni otwarta na uwagi oraz propozycje zmian. W maju bieżącego roku UZP przedstawił nowy wzór tej umowy uwzględniający wiele spośród propozycji nowych zapisów, zgłoszonych przez ekspertów oraz środowiska budowlane.