Zamówienia podprogowe

21

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Piotr Pieprzyca