Zamówienie z wolnej ręki

135

Zamówienie z wolnej ręki jako tryb niekonkurencyjny jest trybem szczególnym, dopuszczalnym wyłącznie w przypadku, gdy zastosowanie przetargu lub innego konkurencyjnego trybu postępowania nie jest możliwe. Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Tomasz Siedlecki