http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w sektorze IT

372

W drugim kwartale 2018 r. rozstrzygnięto 3.361 postępowań o zamówienie publiczne na usługi oraz dostawy związane z branżą informatyki i telekomunikacji, z czego 2.660 postępowań dotyczyło bezpośrednio sektora IT. Łączna wartość tych postępowań wyniosła 3.668.039.127 zł. W pierwszym kwartale bieżącego roku wartość ta wyniosła 2.188.196.702 zł., a zatem wartość polskiego rynku IT w pierwszym półroczu 2018 r. kształtowała się na poziomie ponad 5,8 mld. złotych.

Wśród rozstrzygniętych postępowań, które w całości dotyczyły branży IT przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów lub serwerów. W drugim kwartale stanowiły one 36% wszystkich przetargów w tej branży (942 postępowania). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 516 postępowań (19%) oraz oprogramowania komputerowego – 459 postępowań (17%).

Zamawiający, którzy udzielili najwięcej zamówień publicznych w branży IT w drugim kwartale bieżącego roku pochodzą z województwa mazowieckiego – 725 rozstrzygniętych postępowań. Kolejne miejsca zajęły województwa: śląskie (261) oraz małopolskie (196). Najsłabiej wypadło województwo lubuskie (24 postępowań).

Pod względem wartości udzielonych zamówień, podobnie jak pod względem ilości, przoduje województwo mazowieckie. Łączna wartość udzielonych w tym regionie zamówień wyniosła ponad 635 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa: małopolskie z łączną kwotą ponad 51,7 mln zł oraz dolnośląskie – ponad 50 mln zł. Najniższą wartość mają przetargi rozstrzygnięte w województwie świętokrzyskim – 3,9 mln zł.

W drugim kwartale najwięcej postępowań w branży IT wygrali wykonawcy z województwa mazowieckiego – 742, śląskiego (316) oraz małopolskiego (207). Liderem pod względem ilości wygranych postępowań jest firma GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, która wygrała aż 71 postępowań. W gronie najlepszych znalazły się również firmy: ASSECO POLAND S.A. (47 wygranych postępowań) oraz ORANGE POLSKA S.A. (47 wygranych postępowań). Pod względem łącznej wartości wygranych postępowań zwyciężyła firma ASSECO POLAND S.A., która zgromadziła na swoim koncie kwotę ponad 204,6 mln zł.

Zamówienia publicznego o najwyższej wartości udzieliły PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 – Wdrożenie systemu GSM”. Uzyskała je firma NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SP. Z O.O.

Najdroższy przetarg, którego przedmiot zamówienia związany był wyłącznie z branżą
IT został rozstrzygnięty przez ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie. Dotyczył on „Świadczenia usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie przejściowym”. Wykonawcą zamówienia została firma ASSECO POLAND S.A. za kwotę 102 487 804,80 zł.

Opracowano na podst. Raportu
„Branża IT – rozstrzygnięte postępowania
przetargowe w II kwartale 2018 roku”
Serwis PressInfo.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx