ODWOŁANIE PREZES UZP

56

Z dniem 13 września 2018 r. minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz odwołała Małgorzatę Stręciwilk ze stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od dnia 14 września 2018 r. pełnienie obowiązków Prezesa Urzędu zostało powierzone Hubertowi Nowakowi, Wiceprezesowi Urzędu.

źródło: www.uzp.gov.pl