http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasady orzekania o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Część piąta

47

Nie każde naruszenie prawa regulującego publiczną działalność finansową skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może natomiast dotyczyć naruszenia dyscypliny służbowej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od odpowiedzialności określonej innymi przepisami prawa. Powyższe oznacza, że odpowiedzialność wobec osoby fizycznej za czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być jednocześnie dochodzona na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych ustaw, do których należą m.in. przepisy:

a)           prawa pracy – dotyczące zasad odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy,

Powiązane artykuły

b)           prawa cywilnego – w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym jednostkom organizacyjnym należącym do sektora finansów publicznych,

c)            aktów prawnych określających zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej osób zatrudnionych w poszczególnych typach jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych – w zakresie odpowiedzialności pracowników za naruszenie obowiązków służbowych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx