http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zdalne postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

32

Rozpoczęły się prace nad zmianami Prawa zamówień publicznych – równolegle prowadzone są prace nad zmianami związanymi z certyfikacją wykonawców, subsydiami zagranicznymi, cyberbezpieczeństwem oraz wprowadzeniem zdalnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

 

WSTĘP

Zmiany Pzp polegające na wprowadzeniu możliwości  zdalnych posiedzeń i rozpraw przewidywane są w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, który to projekt, wraz z uzasadnieniem, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 kwietnia 2024 r.

 

Wnioskodawcą projektu jest Minister Rozwoju i Technologii a obecnie trwają jego konsultacje publiczne. Zmiany dotyczące Pzp znajdują się w art. 34 projektowanej  ustawy.

 

Artykuł będzie się koncentrował na zmianach w postępowaniu odwoławczym przed Izbą. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • CELE I ZNACZENIE PROJEKTOWANEJ REGULACJI
  • PREKLUZJA DOWODOWA
  • ZDALNE POSIEDZENIE I ROZPRAWA
  • MOŻLIWOŚĆ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA DO PROTOKOŁU
  • OBOWIĄZKOWA ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE
  • SZYBKOŚĆ POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
  • UDZIAŁ RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx