http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zespół ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa

25

Prace nad polityką zakupową państwa jak i certyfikacją zaczęły się  w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w 2021 r. W tym celu minister Rozwoju i Technologii powołał Zespół do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.

 

W jego skład weszli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, zamawiających, świata nauki, a także zaproszeni eksperci, w tym autorka.

 

Do podstawowych zadań Zespołu należało wypracowanie optymalnego modelu mechanizmu certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych, a także głównych założeń przyjmowanej na podstawie Prawa zamówień publicznych polityki zakupowej państwa. Chodziło także o prowadzenie dialogu oraz wymianę doświadczeń między administracją publiczną a partnerami społeczno–gospodarczymi, w tym środowiskiem akademickim i instytucjami naukowo – badawczymi, co w zamiarze ministerstwa miało doprowadzić do wypracowania propozycji rozwiązań podnoszących efektywność oraz innowacyjność zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 21 Pzp  polityka zakupowa państwa powinna określać priorytetowe działania Polski w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, obejmujący w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:

  • aspektów normalizacyjnych;
  • kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów;
  • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
  • upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych;
  • stosowania aspektów społecznych i zdrowotnych. (…)

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx