http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZMIANY FORMULARZY OGŁOSZEŃ

143

Zmienione zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”) (Dz. Urz. UE L 272 z 25.10.2019,7) w zakresie standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że od dnia 25 października 2023 r. obowiązek publikacji ogłoszeń będzie wyłącznie poprzez eNotice2 zgodnie z nowymi standardowymi eformularzami. Nie będzie też możliwości korzystania z obecnie udostępnionych formularzy unijnych w tym zakresie, zarówno bezpośrednio poprzez usługę eNotice, jak również z wykorzystaniem usług oferowanych w  tym zakresie przez eSendery. Ponadto publikacja kolejnych ogłoszeń do wszczętego już postępowania, w którym opublikowano ogłoszenia na obecnych formularzach, będzie realizowana tylko z użyciem nowych formularzy. Będzie to możliwe dzięki konwerterowi udostępnionemu w eNotice2 lub w usłudze innego eSendera, która dostosuje się do tej zmiany. Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, iż czas na wdrożenie stosownych wytycznych technicznych umożliwiających przygotowanie do wejścia w życie obowiązku stosowania nowych formularzy oraz dostosowanie się eSenderów od momentu wydania  ich przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest krótki. Powstaje więc ryzyko w przypadku eSenderów, że mogą nie być gotowe na zmiany (nowe formularze i konwerter) w wymaganym terminie wynikającym z ww. rozporządzenia. Dlatego też zamawiający powinni zweryfikować tę kwestię u swoich dostawców usługi eSenderaPonadto z uwagi na zakres prac dostosowawczych usługa eSendera udostępniona na  Platformie e-Zamówienia  nie będzie gotowa na tę zmianę w terminie 25 października 2023 r. Mając na uwadze powyższe UZP rekomenduje, aby dla nowo wszczynanych postępowań unijnych przed 25 października, ogłoszenia unijne przygotowywać i przesyłać do publikacji za pośrednictwem usługi eNotice.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx