Aktualność polisy OC w kontekście oświadczenia wykonawcy zawartego w JEDZ

96

Przy okazji omawiania problemu aktualności i ważności dokumentu, jakim jest polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, należy zwrócić

Justyna Olszewska-Stompel

Uwagi wstępne

Powiązane artykuły

Na rynku zamówień publicznych ścierają się interesy zamawiających i wykonawców. Ci pierwsi są zobowiązani wydatkować środki publiczne w sposób racjonalny i efektywny. Zamawiający, reprezentujący interes publiczny, podejmują…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis