http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZIELONE ZAMÓWIENIA

78

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się XI konferencja dotycząca zielonych zamówień, zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Wydarzenie promujące uwzględnianie aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło przede wszystkim kryteriów oceny ofert, w tym zastosowania rachunku kosztów cyklu życia przy wyborze kryterium kosztu oraz możliwości wykorzystania oznakowań ekologicznych w postępowaniach przetargowych. W konferencji wzięło udział ok. 140 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli. Uczestnicząca w konferencji Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk podkreśliła kluczową rolę UZP w kreowaniu polityki zielonych zamówień publicznych na szczeblu krajowym. Zwróciła uwagę na przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 7 kwietnia 2017 r. „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020. Dokument ten obejmuje szereg inicjatyw zaplanowanych przez Urząd w czteroletniej perspektywie, które służą dalszej popularyzacji możliwości uwzględniania m.in. aspektów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Podczas konferencji zaprezentowano także dwa przykłady wykorzystania oznakowań ekologicznych w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx