http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Analiza potrzeb i wymagań

148

Nowe Prawo zamówień publicznych w art. 83 wprowadziło nieznany poprzedniej ustawie obowiązek zamawiającego, jakim jest dokonanie analizy potrzeb i wymagań, poprzedzającej wszczęcie postępowania o wartości powyżej progów unijnych.

 

Cel wprowadzenia analizy

Cel wprowadzenia do polskiego porządku prawnego analizy potrzeb i wymagań zamawiającego wyjaśniono w uzasadnieniu projektu nowego Pzp. Jak wynika z informacji znajdujących się na stronie 27 tego dokumentu, zobowiązanie zamawiających do dokonywania analizy potrzeb i wymagań ma służyć następującym celom:

 

  • zwiększeniu efektywności systemu zamówień publicznych;
  • lepszemu przygotowaniu procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym zwiększeniu roli etapu przygotowania zamówienia;
  • powiązaniu udzielanych zamówień publicznych z celami państwa;
  • wdrożeniu zasad funkcjonujących na gruncie finansów publicznych, w szczególności w zakresie zapewnienia przez zamawiającego celowego dokonywania wydatków publicznych.

 

Ustanowienie obowiązku przeprowadzenia przez zamawiającego analizy potrzeb i wymagań ma zatem skutkować tym, że będą oni dokonywać wydatków w sposób bardziej przemyślany, co zagwarantuje efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.

Taka konkluzja płynie z nieprzewidzianej wprost na gruncie poprzedniego Pzp zasady wyrażonej w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 nowej ustawy, dotyczącej udzielania zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, a także uzyskania najlepszych efektów zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Obowiązek sporządzania analizy
  • Forma i treść analizy
  • Analiza potrzeb i wymagań – nowy instrument?
  • Skutki niedokonania analizy
  • Podsumowanie

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx