ANKIETA DOTYCZĄCA KONCEPCJI NOWEGO PZP

88

Urząd Zamówień Publicznych, dbając o jak najszersze zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych przygotował ankietę, która umożliwi powyższe wszystkim zainteresowanym. Na swoim portalu Urząd zachęca do wypełnienia ankiety i wysłania uwag oraz propozycji w zakresie nowych uregulowań w systemie zamówień publicznych.

źródło: www.uzp.gov.pl