http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyłudzenie dotacji lub zamówienia publicznego finansowanych ze środków europejskich

86

CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTWA WYŁUDZENIA DOTACJI

 

Uwagi wstępne

Znajomość sposobów działania sprawców celem wyłudzenia dotacji jest konieczna do skutecznego zwalczania tego typu oszustw. Kwalifikacja prawna tego czynu zabronionego będzie w dużej mierze zależeć od sposobu działania sprawców, a także od tego, czy ich działania doprowadzą do bezprawnego pozyskania środków pieniężnych.

Sprawcy zwykle przyjmują taką metodykę wyłudzenia, która pozwoli im w sposób niezauważony rozliczyć przyznane środki. Najczęściej dopuszczają się wyłudzeń płatności bezpośrednich, wprowadzania w błąd co do warunków uzyskania pomocy, sprzeniewierzeń zaliczek itd. Często zdarzają się sytuacje, w których dotacja zostaje uzyskana zgodnie z prawem, natomiast sprawca nie rozliczy jej w należyty sposób, dopuszczając się przy tym zrealizowania celu niezgodnego z projektem, wprowadzenia w błąd co do rzeczywistego celu projektu, sprzeniewierzenia zaliczki czy zawyżenia wydatków kwalifikowanych itp. Każde uzyskanie dofinansowania wiąże się z koniecznością rozliczenia środków. Jeżeli środki zostaną wydane nieprawidłowo beneficjent podejmuje próby zatajenia tego faktu, najczęściej dopuszczając się czynu przedkładania sfałszowanych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę – często składając przy tym nierzetelne oświadczenia. Popełnienie takiego czynu zabronionego w celu uzyskania środków publicznych wypełnia znamiona przestępstwa z art. 297 § 1 Kk.

Dofinansowanie ze środków unijnych może zostać uzyskane bezprawnie poprzez wprowadzenie w błąd co do spełniania warunków uzyskania pomocy.

Takie zachowanie także przejawia się w przedkładaniu sfałszowanych dokumentów, które z kolei mają potwierdzać nierzetelne oświadczenia składane przez sprawców (przestępstwo z art. 297 § 1 Kk). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Znamiona strony przedmiotowej i podmiotowej

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx