http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

AUDYT NIK W RADZIE EUROPY

40

AUDYT NIK W RADZIE EUROPY

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy i sposób wykonania budżetu tej instytucji w 2015 roku. W zaprezentowanych przez polskich kontrolerów raportach znalazło się jednocześnie 47 rekomendacji, dotyczących usprawnienia organizacji i funkcjonowania Rady. Istotna poprawa systemu zarządzania finansowego, lepsza ochrona powierzonego mienia oraz skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego oprogramowania klasy business intelligence – to rekomendacje NIK, które szczególnie podkreślił wiceprezes NIK Wojciech Kutyła na spotkaniu z Komitetem Ministrów Rady Europy 15 września 2016 roku. Spośród ustaleń finansowych, szczególne zainteresowanie Komitetu zwróciły uwagi NIK dotyczące wyliczenia i prezentacji największej pozycji w sprawozdaniu finansowym Rady – funduszu mającego zapewnić emerytury jej pracownikom. NIK audytuje Radę Europy na podstawie umowy z listopada 2014 roku, która objęła pięć kolejnych lat. Obecny, trzeci rok współpracy rozpoczęły audyty: systemu emerytalnego Rady, jej elektronicznych i tradycyjnych archiwów oraz kolejnych programów pomocowych – dla Ukrainy i Armenii. Audytem RE zajmuje się zespół złożony z doświadczonych kontrolerów NIK. Oceniają nie tylko sprawozdania finansowe Rady, ale również realizację poszczególnych zadań. Kontrolerzy posługują się międzynarodową metodologią opartą na standardach ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions).

Powiązane artykuły

 

źródło: www.nik.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx