AUDYT NIK W RADZIE EUROPY

28

AUDYT NIK W RADZIE EUROPY

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy i sposób wykonania budżetu tej instytucji w 2015 roku. W zaprezentowanych przez polskich kontrolerów raportach znalazło się jednocześnie 47 rekomendacji, dotyczących usprawnienia organizacji i funkcjonowania Rady. Istotna poprawa systemu zarządzania finansowego, lepsza ochrona powierzonego mienia oraz skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego oprogramowania klasy business intelligence – to rekomendacje NIK, które szczególnie podkreślił wiceprezes NIK Wojciech Kutyła na spotkaniu z Komitetem Ministrów Rady Europy 15 września 2016 roku. Spośród ustaleń finansowych, szczególne zainteresowanie Komitetu zwróciły uwagi NIK dotyczące wyliczenia i prezentacji największej pozycji w sprawozdaniu finansowym Rady – funduszu mającego zapewnić emerytury jej pracownikom. NIK audytuje Radę Europy na podstawie umowy z listopada 2014 roku, która objęła pięć kolejnych lat. Obecny, trzeci rok współpracy rozpoczęły audyty: systemu emerytalnego Rady, jej elektronicznych i tradycyjnych archiwów oraz kolejnych programów pomocowych – dla Ukrainy i Armenii. Audytem RE zajmuje się zespół złożony z doświadczonych kontrolerów NIK. Oceniają nie tylko sprawozdania finansowe Rady, ale również realizację poszczególnych zadań. Kontrolerzy posługują się międzynarodową metodologią opartą na standardach ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions).

 

źródło: www.nik.gov.pl