http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Autoweryfikacja czynności zamawiającego

84

Zamawiający, który poweźmie wątpliwości, dotyczące prowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia, powinien dokonać autoweryfikacji wcześniejszych działań, które podejmował w tym postępowaniu.

W przypadku ujawnienia się okoliczności wskazujących na popełnione błędy, które miały lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający jest nie tyle uprawniony, co zobowiązany do jego poprzez:

 • unieważnienie określonej czynności i jej ponowienie w sposób prawidłowy
  – w przypadku uprzedniego niezgodnego z przepisami działania i / lub
 • dokonanie wymaganej czynności – w przypadku zaniechania czynności,
  do której był zobowiązany na podstawie ustawy,

albo unieważnienia postepowania obarczonego wadą, której nie można usunąć
w sposób zgodny z przepisami.

Korekta uprzednio podjętej czynności może nastąpić z inicjatywy samego zamawiającego (autokorekta) lub w wyniku aktywności wykonawców, albo w związku z kontrolą uprzednią, przeprowadzoną przez Prezesa UZP w postępowaniach unijnych.

 

ZASADA LEGALIZMU DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

Zasadę legalizmu należy upatrywać w następujących przepisach Prawa zamówień publicznych: (…)

 

Poza tym w artykule:

 • OCENA PRAWNA DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
 • NARUSZENIA PRZEPISÓW KTÓRE MIAŁO WPŁYW LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA WYNIK POSTĘPOWANIA
 • SKORYGOWANIE CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
 • SKUTKI PRAWNE UNIEWAŻNIENIA CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIA NIEZGODNYCH Z PRZEPISAMI
 • PRZYKŁAD NIEUPRAWNIONEJ AUTOWERYFIKACJI CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx