http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Badanie wydajności komputerów oraz dopuszczalność przystąpienia po stronie odwołującego organizacji uprawnionej do wnoszenia środków ochrony prawnej

85

Prezentowane poniżej opracowanie odnosi się do problemu badania wydajności komputerów przy pomocy testów wydajnościowych (benchmarki) przed i po 1 stycznia 2021 r. w świetle przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, nowych rekomendacji Prezesa UZP na zakup zestawów komputerowych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, a także dopuszczalności zgłoszenia przystąpienia do odwołania po stronie odwołującego przez organizację wpisaną na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

 

Wymagania zamawiającego

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów stacjonarnych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ustanowił wymóg wydajności procesora umożliwiający uzyskanie minimum 8000 pkt. w benchmarku CPU, dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Tym samym przewidział ocenę wydajności komputera za pośrednictwem poszczególnego jego komponentu (procesora) poprzez zastosowanie tzw. testu syntetycznego.

Wykonawca złożył odwołanie na treść opisu przedmiotu zamówienia, domagając się usunięcia testu syntetycznego na rzecz testu aplikacyjnego, tj. badania wydajności dla całego zestawu komputerowego (np. BAPCo SYSmark 2018). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Charakterystyka testów aplikacyjnych i syntetycznych
  • Rekomendacje UZP
  • Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO 676/20
  • Dopuszczalność przystąpienia do odwołania po stronie odwołującego uprawnionej organizacji
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx