http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowelizacja Prawa budowlanego

40

Ustawodawca i organy administracji publicznej systematycznie reagują na zmiany, zachodzące na rynku budowlanym, wprowadzając do systemu prawnego regulującego obszar budownictwa liczne w ostatnich latach nowelizacje przepisów administracyjnych i techniczno – budowlanych. Najnowsze zmiany w tych obszarach wniosła nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020r.

Obszar inwestycji budowlanych (przygotowanie do realizacji nowych przedsięwzięć; kontynuacja już rozpoczętych; dostosowywanie obiektów istniejących do nowych potrzeb i standardów techniczno – użytkowych, przedsięwzięcia budowlane zmierzające do utrzymania obiektów w stanie „niepogorszonym”; stosowanie nowych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej o charakterze proekologicznym itp., stanowią od wielu lat przedmiot rozważań i poszukiwania optymalnych rozwiązań w środowiskach prawników i faktycznych uczestników procesów budowlanych (inwestorzy, projektanci, wykonawcy robót budowlanych).

Przykładem tego jest ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, której postanowienia weszły w życie z dniem 19 września 2020r.

W intencji prawodawcy wprowadzone zmiany uproszczą i przyśpieszą procesy inwestycyjno – budowlane oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zakres wprowadzonych zmian
  • Nowy podział projektu budowlanego
  • Pozwolenia oraz zgody
  • Pozostałe istotne zmiany
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx