http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo informacji

43

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Zamówienia w dziedzinie obronności lub bezpieczeństwa wiążą się często z potrzebą ochrony informacji uznanych za wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zamawiającego. Kwestia ta, podobnie jak bezpieczeństwo dostaw, należy do kluczowych wymagań związanych z udzielaniem zamówień w tej dziedzinie. Znalazła swoje odzwierciedlenie w przepisach dyrektywy obronnej. W pozostałych dyrektywach zamówieniowych znajdujemy jedynie fragmentaryczne odniesienie do tej kwestii.

Pojęcie bezpieczeństwa informacji jako takie nie zostało zdefiniowane w przepisach dyrektywy obronnej. Dla zdefiniowania tego pojęcia pomocna będzie sporządzona przez Komisję Europejską Nota wyjaśniająca.

Dyrektywa obronna poświęca wiele miejsca zagadnieniom związanym z koniecznością postawienia przed wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Regulacje odnoszące się do tej kwestii zostały wprowadzone do dyrektywy obronnej w celu umożliwienia instytucjom zamawiającym przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru wykonawcy bez potrzeby odwoływania się do konieczności rezygnacji z reguł konkurencji przy udzielaniu zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KWALIFIKACJA INFORMACJI JAKO NIEJAWNYCH

W DECYZJI RADY EUROPEJSKIEJ Z 2013 R.

  • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

W DYREKTYWIE OBRONNE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx