http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polskie zamówienia na europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2021

102

Od początku 2020 roku do końca listopada w bazie TED opublikowano ogółem 223.548  ogłoszeń o przetargach (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 207.680 ogłoszeń). Z tego 165.914 (74,22%) przetargów ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE (w roku ubiegłym 152.926  – 73,64%), 57.634 (25,78%) przetargi ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE (w roku ubiegłym 54.754 – 26,36%).

Polscy zamawiający opublikowali 21.281 (w roku 2020 – 23.281) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 9,52% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), a także 1 ogłoszenie dotyczące koncesji na roboty budowlane oraz 153 ogłoszenia dotyczące zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 36,92%.

(Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE 2020 – 2021)

 

Większość postępowań „ogłoszeniowych” wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 98,61% (w analogicznym okresie roku ubiegłego 98,84%). Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 0,93% (0,80%), negocjacje z ogłoszeniem – 0,08% (0,10%), dialog konkurencyjny – 0,16% (0,19%), partnerstwo innowacyjne – 0,04% (0,00%), konkurs – 0,16% (0,7%).

Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 55,36%. Usługi stanowiły – 38,76%, a roboty budowlane – 5,88% ogółu zamówień. Polscy zamawiający opublikowali także 18.199 (w roku 2020 – 17.800) ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań oraz 970 (w roku 2020 – 998) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach. Opublikowano także 723 ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2020 – 875).

Od początku 2021 roku polscy zamawiający opublikowali 27.079  ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu (w roku 2020 – 25.203). Opublikowali też 210 ogłoszeń dotyczących udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.


(Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach 2020 – 2021)

 

Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 90,14%. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 7,66%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,23%, przetarg ograniczony – 1,48%, dialog konkurencyjny – 0,16%, partnerstwo innowacyjne – 0,03%, wyniki konkursu – 0,31%.

W 777 przypadkach (2,87% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym (w roku ubiegłym 783 – 3,11%), natomiast polscy przedsiębiorcy uzyskali 114  kontraktów na realizacje zamówień publicznych na rynkach zagranicznych (w roku ubiegłym 99). Uzyskały je między innymi następujące firmy:

 

  • Komtur Polska Sp. z o. o. WARSZAWA
  • Solaris Bus & Coach S.A., BOLECHOWO
  • Skanska Spółka Akcyjna WARSZAWA
  • Vector Synergy SP z o.o. POZNAŃ
  • Billon Spółka z o. o. WARSZAWA
  • CloudFerro sp. z o.o. WARSZAWA
  • Drukarnia Interak CZARNKÓW
  • HTL-Strefa SA OZORKÓW

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim i europejskim

rynku zamówień publicznych w roku 2021

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx