http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Błędna stawka VAT

215

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Jakub Mokrzycki, prawnik w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

 

Błędna stawka VAT

Złożyliśmy ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem są dostawy. Niestety przez niedopatrzenie, przy wypełniana formularza oferty, doszło do pomyłki. W ofercie prawidłowo wskazaliśmy cenę netto oraz stawkę podatku VAT (23%), ale cena brutto została wyliczona tak, jakby podatek VAT wynosił dokładnie 20%. W związku z powyższym chcielibyśmy zapytać, czy uwzględnienie w cenie brutto błędnej kwoty podatku VAT jest równoznaczne z podaniem błędnej ceny? Czy w związku z tym zamawiający będzie mógł odrzucić naszą ofertę?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. W konsekwencji należy zastanowić się, czy podanie ceny brutto uwzględniającej niewłaściwą kwotę podatku VAT będzie jednoznaczne z błędnym wskazaniem ceny. W tym celu konieczne jest ustalenie jak na gruncie zamówień publicznych rozumiane jest pojęcie „cena”.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych odwołał się do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie ze art. 3 ust. 2 wskazanej ustawy „w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym”. W związku z powyższym błędne ustalenie stawki podatku VAT, a w konsekwencji błędne określenie ceny brutto jest podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy. Tak też przyjął Sąd Najwyższy w dwóch jednakowych uchwałach  z dnia z dnia 20 października 2011 r. , które zachowują aktualność także po przyjęciu nowej ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Opisana sytuacja wykonawcy przedstawia się jednak inaczej, niż stan faktyczny, który był podstawą wydania wspomnianych uchwał Sądu Najwyższego. Z przedstawionego pytania wynika, że wykonawca nie wskazał błędnej stawki podatku VAT, a jedynie niepoprawnie obliczył kwotę tego podatku. W związku z powyższym zasadne staje się rozważanie możliwości poprawy takiej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Bez wątpienia błąd wykonawcy może zostać uznany za omyłkę w potocznym rozumieniu znaczenia tego słowa…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx