Błędy popełniane przez zamawiających na etapie przygotowania postępowania

47

Kontrola zamówień publicznych

Błędy popełniane przez zamawiających

na etapie przygotowania postępowania

Część trzecia

Mariusz Kuźma

Powiązane artykuły

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

            Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 Pzp). Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. Jednocześnie zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu