przeglądanie Kategoria

08. Sierpień

OBWIESZCZENIE PREZESA UZP

OBWIESZCZENIE PREZESA UZP W dniu 28 lipca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”…

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dziale Repozytorium wiedzy/Interpretacja przepisów…

KLAUZULE SPOŁECZNE

KLAUZULE SPOŁECZNE W dniu 25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady…

EKOLOGICZNE ZAKUPY

EKOLOGICZNE ZAKUPY Komisja Europejska opublikowała „Ekologiczne zakupy - Podręcznik dotyczący zielonych zamówień…

KREDYTY SAMORZĄDOWE

KREDYTY SAMORZĄDOWE Samorząd, który posiada środki na rachunku powinien mieć możliwość szybszej spłaty kredytu - uważa Krajowa…

WZORY OŚWIADCZEŃ

WZORY OŚWIADCZEŃ W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień…

NIK O CENIE WODY I ŚCIEKÓW

NIK O CENIE WODY I ŚCIEKÓW Postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela…

Minął kolejny rok

Temat numeru:zamówienia publiczne 2015 Minął kolejny rok Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu…

Nowe akty wykonawcze

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Nowe akty wykonawcze W związku ze zmianami, wprowadzanymi…

Kryteria oceny ofert

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Kryteria oceny ofert Określenie kryteriów oceny ofert ma, wraz z opisem…

CYKLICZNE SPOTKANIA W GDDKiA

CYKLICZNE SPOTKANIA W GDDKiA GDDKiA rozpoczęła serię cyklicznych spotkań z podmiotami pragnącymi przedstawić nowe rozwiązania…