Błędy przy zamówieniach z wolnej ręki w świetle kontroli Prezesa UZP

48

Zarówno dyrektywy, jak i przepisy krajowe jednoznacznie wskazują, że tryb ten należy traktować jako wyjątkowy. Prowadzone kontrole, w tym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykazują, że nadal występuje w tym obszarze wiele nieprawidłowości. Upowszechnianie wiedzy o nich może przyczynić się do unikania przez zamawiających błędów i wynikających z…

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis