przeglądanie Kategoria

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w roku 2017

W roku 2017 udzielono 139 133 zamówienia (w 2016 r. – 129 776), których wartość wyniosła 163,2 mld zł (w 2016 r. – 107,4 mld zł),…