przeglądanie Kategoria

AKTUALNOŚCI

Opinia UZP dot. wadium

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię pn. „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o…

Wzrost wpływów z PIT

Ponad 42,4 mld zł wyniosą w 2019 r. wpływy gmin z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych. To o 5,9 mld zł więcej…

Przypomnienie UZP

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych z dniem 18 października…

Uruchomienie miniportalu

W dniu 4 października 2018r. Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem…

Tekst jednolity Pzp

W dniu 16 października 2018 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1986, zostało opublikowane obwieszczenie  …