przeglądanie Kategoria

Interpretacje / Wyjaśnienia

Oferty nieporównywalne

Nieporównywalność ofert jest jedną z przesłanek unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień…

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to osoba fizyczna lub firma, która działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora…