przeglądanie Kategoria

Prawnik podpowiada

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.…