Wyjaśnianie treści SIWZ

40

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego. Prosimy o informację, do kiedy możemy wnieść wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Od którego momentu liczony jest termin na zadawanie pytań?

 

 

Magdalena Kulińska