przeglądanie Kategoria

Orzecznictwo

Ujemna cena

Czy wykonawca w ofercie, składanej podczas postępowania o zamówienie publiczne,  może zaoferować ujemną cenę? Ustawodawca w…