Cena jako jedyne kryterium wyboru oferty w świetle art. 91 ust. 2a

125

Problemy związane z dominacją ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty podnoszone były od wielu lat, budząc sporo emocji i mocno zróżnicowane oceny. Widać to było także w trakcie prac legislacyjnych, poprzedzających zmiany, wprowadzone do Pzp w odniesieniu do tego kryterium.

Janusz Dolecki

Powiązane artykuły

            Wynikało to przede wszystkim z faktu, że – ograniczając się już tylko do okresu od 2004 roku

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis