Konkurencyjność obszarów zamiast budowania relacji jako jedna z barier rozwoju systemu zamówień publicznych w sektorze samorządowym

36

Ramy prawne stworzone przez państwo wyznaczają granice swobody działania organów administracji publicznej, czy szerzej – podmiotów zamawiających. Prawo jednak ze swej istoty nie jest omnipotentne, zatem ustanowienie nawet najbardziej przejrzystych przepisów nie usuwa barier, związanych z ich właściwym wdrożeniem. Dlatego też przy identyfikacji barier rozwoju systemu zamówień publicznych w sektorze samorządowym spojrzenie na ów system nie może ograniczać się wyłącznie do aspektów prawnych.

Justyna Olszewska-Stompel

Powiązane artykuły

W sektorze finansów publicznych swoboda działania podmiotów po stronie popytu doznaje ograniczenia w postaci zasady wydatkowania środków publicznych z zachowaniem zasady oszczędności, jednakże z uwzględnieniem uzyskania…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis