Chaos nowelizacyjny i złe praktyki

54

Dnia 25 października br. w siedzibie Fundacji Republikańskiej odbyła się debata ekspercka „Projekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych – przedmiot, cel i zasadność”. Uczestnicy spotkania rozmawiali nie tylko o merytorycznej zawartości projektów, ale też starali się określić cele wprowadzanych zmian oraz zasadność ich wprowadzenia. W trakcie dyskusji starano się też dokonać refleksji nad kondycją całego systemu zamówień publicznych w Polsce.