Charakterystyka rynku zamówień publicznych na urządzenia medyczne

47

Rynek zamówień publicznych pełni ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia, bowiem zapewnia możliwość zakupu niezbędnych materiałów i sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Właściwe przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego jest konieczne, aby efektywnie wykorzystywać posiadane środki finansowe. Jak powszechnie wiadomo, placówki ochrony zdrowia są chronicznie niedofinansowane. Brakuje pieniędzy na leczenie pacjentów, a do wydatków koniecznych należą te związane z zakupem sprzętu, leków, czy wykonywaniem usług. W szpitalach największa część zakupów jest związana z zakupem produktów leczniczych. Druga grupa, pod względem wysokości wydatkowanych środków, to dostawy szeroko rozumianej aparatury medycznej. Prawo zamówień publicznych często nie ułatwia postępowania zakupowego. Jego sztywne przepisy utrudniają funkcjonowanie jednostek publicznej ochrony zdrowia, bowiem nie przewidują sytuacji szczególnych, kiedy niezbędne jest udzielenie zamówienia natychmiast, dla uratowania ludzkiego zdrowia lub życia.