http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne na leki

83

 

Powiązane artykuły

Oszacowanie ilości zamawianych produktów leczniczych stwarza zamawiającym duże problemy. Osoby odpowiedzialne merytorycznie za przedmiot zamówienia (farmaceuci, lekarze) nie są w stanie przewidzieć dokładnie ilości zamawianych leków. Najczęściej oszacowania ilości dokonuje się np. poprzez odniesienie się do lat ubiegłych czy też do zakontraktowanych w ramach NFZ świadczeń medycznych. Czynności tej powinna przyświecać zasada należytej staranności. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji. W sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym art. 34 ust. 5 Pzp pozwala na posłużenie się prawem opcji czyli wskazania zakresu minimalnego i maksymalnego zamówienia, a ponadto możliwe jest przeprowadzenie postępowania w trybie szczególnym, jakim jest zawarcie umowy ramowej. Postępowanie to umożliwia zamawiającemu przy zamówieniach jednostkowych na korektę zakresu zamówienia i dostosowanie go do bieżących potrzeb.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx