http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Co w Sprawozdaniu pominięto

99

Czy sprawozdanie Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. stanowi rzetelne uwzględnienie instytucji przewidzianych w Prawie zamówień publicznych?

 

CO SPRAWOZDANIE POKAZUJE

Na stronie internetowej UZP zamieszczono informację, iż Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. W krótkim komunikacie wskazano, iż „w 2021 roku udzielono 129 662 zamówień, a wartość udzielonych zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów Pzp, w 2021 r. wyniosła 184,6 mld zł (w 2020 r. – 183,5 mld zł), co stanowiło ok. 7,04% produktu krajowego brutto (PKB) w 2021 r.

Wprawdzie średnia liczba ofert w postępowaniach poniżej progów unijnych zmalała do 2,59 należy wskazać, że w wypadku postępowań powyżej progów unijnych cały czas obserwujemy tendencję wzrostową. Średnia liczba ofert dla tej grupy wyniosła 2,53”.

Zważywszy na powyższe, pomimo dużych zmian w zamówieniach publicznych wraz z wejściem w życie nowej ustawy, rynek zamówień ma się całkiem dobrze. Zamawiający posiadają odpowiednie zasoby, przede wszystkim finansowe, pozwalające na uruchomienie procedury, zaś wykonawcy decydujący się na udział w postępowaniu konsekwentnie dążą do jego pozyskania, częstokroć z wykorzystaniem środków ochrony prawnej.

Analiza Sprawozdania Prezesa UZP prowadzi do wniosku, iż pomimo nielicznych nieścisłości w jego treści, dość szczegółowo potraktowano kwestie związane z wszczętymi postępowaniami, wartością zamówień, stosowanymi środkami ochrony prawnej i innymi elementami ważnymi w procesie udzielania zamówień. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • CZEGO SPRAWOZDANIE NIE POKAZUJE
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx