http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Czego w Sprawozdaniu zabrakło

73

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił właśnie coroczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. To bez wątpienia ogromny zasób wartościowej wiedzy o funkcjonowaniu polskiego rynku zamówień publicznych.

 

Wyniki opublikowane w sprawozdaniu zasługują na szerszy komentarz. Poniżej poruszam jedynie wybrane kwestie, które wydają się szczególnie istotne.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu, w 2021 r. odnotowano dalszy spadek odsetka zamówień udzielanych w oparciu o cenę i inne kryteria oceny ofert. W przypadku postępowań poniżej progów unijnych odsetek ten spadł z 86% w roku 2020 do 83% w roku 2021, a dla postępowań o większej wartości z 72% do 65%.

Trend ten należy uznać za niepokojący, gdyż oznacza wzrost udziału postępowań, w których jedynym kryterium wyboru oferty jest jej cena.

W 2021 roku spadła średnia liczba ofert składanych w postępowaniach o wartościach poniżej progów unijnych – z 2,78 w roku 2020 do 2,59, czyli o blisko 7%. W postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych – liczba ta wynosiła w 2021 r. 2,53 (sprawozdanie nie podaje średniej liczby ofert w roku poprzednim).

W Sprawozdaniu nie określono wyraźnie, czy średnia liczba ofert obliczana jest na podstawie liczby wszystkich złożonych ofert, czy też z pominięciem ofert odrzuconych lub ofert złożonych w postępowaniach, które następnie unieważniono. Warto by taką informacje zamieścić. Nie wiemy także, czy sposób obliczeń jest zgodny z tym stosowanym przez Unię Europejską.

 

Zastosowanie jednolitej metody jest ważne przy dokonywaniu porównań konkurencyjności w różnych krajach.

Podana w Sprawozdaniu konkurencyjność postępowań (zgodnie z informacją podaną w przypisie) obliczana jest jako średnia z konkurencyjności poszczególnych postępowań, których to konkurencyjność liczona jest z kolei jako średnia z poszczególnych części zamówienia.

Taki sposób obliczania konkurencyjności wydaje się niewłaściwy, gdyż z matematycznego punktu widzenia średnia określonych liczb nie jest równa średniej ze średnich cząstkowych tych liczb. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx