http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

CYKL KONFERENCJI UZP

27

Urząd Zamówień Publicznych zainaugurował cykl konferencji pn. „Zamówienia Publiczne. Prawo i doświadczenia”. Są one organizowane w porozumieniu z partnerami, którymi będą niektóre uczelnie wyższe lub urzędy wojewódzkie. Ideą tego cyklu jest nie tylko omówienie istotnych zagadnień dotyczących Prawa zamówień publicznych, ale też dyskusja na temat praktyki jego stosowania. Konferencje będą też okazją do przekazania słuchaczom tradycyjnej – drukowanej wersji Komentarza do Prawa zamówień publicznych, który po raz pierwszy został opracowany w całości przez pracowników Urzędu. Cykl konferencji to kontynuacja działań szkoleniowych prowadzonych przez Urząd w pierwszym półroczu 2021 r. Z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP w formie zdalnej (konferencje, seminaria, debaty, szkolenia) w pierwszych 6 miesiącach roku udział wzięły 2552 osoby. W inaugurowanym cyklu Urząd planuje spotkania stacjonarne, co sprzyja wymianie poglądów, a także odbieraniu sygnałów dotyczących praktycznych aspektów stosowania przepisów Pzp. Planowane jest zorganizowanie kilkunastu konferencji w różnych miastach, w szczególności w miastach wojewódzkich. Pierwsza konferencja odbyła się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Kolejne – w Białymstoku (21 lipca) oraz w Olsztynie (22 lipca).

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx