http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Czas ogromnych wyzwań i ciężkiej pracy

62

Wypowiedź Małgorzaty Stręciwilk, byłej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Funkcję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pełniłam ponad dwa i pół roku. Był to czas ogromnych wyzwań i ciężkiej pracy nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla pracowników Urzędu. Wszyscy funkcjonujący w systemie zamówień publicznych doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazł się Urząd z powodu braku powołania prezesa tegoż Urzędu przez przeszło dwa lata.

Objęcie przeze mnie tego stanowiska w lutym 2016 r. stawiało istotne wyzwania: pilna konieczność implementacji dyrektyw unijnych z 2014 r., wdrożenie elektronizacji zamówień i to w sensie formalnoprawnym, jak i potrzeby rozpoczęcia prac nad narzędziem do prowadzenia postępowań elektronicznie oraz analizy procesów zachodzących na rynku zamówień publicznych.

Niezależnie od powyższych, bliżej sprecyzowanych działań, konieczne było odbudowanie wizerunku Urzędu Zamówień Publicznych, nadanie mu nowego kierunku i biegu oraz większe otwarcie na klientów zewnętrznych. Szeroko pojęte środowisko zamówień publicznych: zamawiających i wykonawców oraz środowisko związane z zamówieniami publicznymi – świat nauki, kontrolerów, szkoleniowców, radców prawnych i adwokatów zajmujących się doradztwem dotyczącym zamówień publicznych, miało takie oczekiwania. Oczekiwania te przyszło mi w udziale realizować i już  na początku pełnienia swojej funkcji uzyskałam tu duże poparcie tego środowiska. Towarzyszyło mi ono przez cały okres mojego urzędowania, a także – może paradoksalnie – po odwołaniu mnie z funkcji Prezesa Urzędu.

Za to zaufanie, wsparcie i wspólną chęć zrobienia czegoś dobrego dla świata zamówień chciałabym przy tej okazji z całego serca podziękować.

Bez otwartości wielu ludzi z tego środowiska, którzy chcieli pracować wraz z Urzędem na rzecz tworzenia i szerzenia dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, identyfikowania problemów prawnych i praktycznych koniecznych do rozwiązania, szukania właściwych rozwiązań co do kierunków nowego prawa zamówień publicznych, wiele projektów realizowanych przez Urząd z pewnością nie doszłoby do skutku. Ogromne dzięki zatem wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bez wskazywania kogokolwiek z imienia i nazwiska, aby nikogo nie pominąć.

Dziękuję też wszystkim, którzy nie rozumiejąc do końca decyzji o odwołaniu mnie z pełnienia funkcji Prezesa Urzędu, kierowali do mnie niezwykle przyjazne słowa i gesty. Wielu osobom wówczas wskazywałam, że odwołanie mnie z tej funkcji to naturalny proces. Moja misja związana z wyprowadzeniem Urzędu na szeroka prostą, nadania prestiżu i wiarygodności administracji rządowej właściwej w tej niezwykle ważnej dla polskiej gospodarki sferze, nadaniu właściwego biegu Urzędowi i rozpoczęciu strategicznych projektów, wypełniła się i czas, aby inni podjęli nowe wyzwania, przed którymi staje Urząd i cały system zamówień publicznych…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx