Czy „system zamówień publicznych” jeszcze istnieje?

25

Poproszony przez Redaktora Naczelnego o ocenę dwudziestu lat istnienia systemu zamówień publicznych w Polsce, zadałem sobie podstawowe pytanie: czy ów system zamówień publicznych, pomijając w tym miejscu definicję pojęcia „system”, jeszcze istnieje. W niniejszym artykule zawarłem kilka bardzo luźno ze sobą związanych, aby nie powiedzieć że niezwiązanych, spostrzeżeń, które w pewnym stopniu zawierają, rzecz jasna bardzo subiektywną, moją odpowiedź na to pytanie. Zastrzegam, że z mymi odczuciami Czytelnik może się nie zgodzić, nawet zdecydowanie, co więcej, niektóre uwagi mogą być dla części Czytelników nawet zaskakujące.