Potok zmian i nowelizacji

38

 Dość niepostrzeżenie, 10 czerwca 2014 r., minęło 20 lat od przyjęcia do polskiego systemu prawnego regulacji dotyczących zamówień publicznych – uchwalenia przez Sejm RP ustawy o zamówieniach publicznych, a 1 stycznia 2015 r., minęło 20 lat od wejścia jej w życie. Tak, jak każda „okrągła” rocznica, również i ta skłania do pewnych refleksji i ocen, zarówno odnoszących się do planów i zamierzeń, jak i efektów funkcjonowania systemu zamówień publicznych.