http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DANE DO KONTROLI NIK

53

Inspektorzy NIK, którzy przeprowadzają kontrolę w urzędzie samorządowym, mogą żądać danych osobowych pracowników realizujących kontrolowane zadania – wynika z opinii GIODO. W opinii, zamieszczonej na stronie Generalnego Inspektora Danych Osobowych podkreślono, że ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych. „Gdy istnieją inne – szczególne wobec tej ustawy przepisy prawa – mają one pierwszeństwo stosowania. Kwestia dopuszczalności udostępnienia informacji Najwyższej Izbie Kontroli, powinna odbywać się na podstawie przepisów ustawy o NIK” – poinformowano. Zgodnie z ustawą kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Z ustawy wynika, że postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według ustawowych kryteriów. Ponadto, zgodnie z ustawą, kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Upoważnieni przedstawiciele NIK mają prawo do: swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych. Kontrolerzy uprawnieni są również do wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Zgodnie z przepisami kontroler może w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą zasięgać informacji oraz żądać dokumentów od jednostek niekontrolowanych, może też żądać wyjaśnień od pracowników tych jednostek.

Powiązane artykuły

źródło: samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx