http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dochodzenie kar umownych a dyscyplina finansów publicznych

145

Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych są zobowiązani do  ustalania, pobierania i dochodzenia przysługujących im należności w pełnej wysokości, wynikającej z ich prawidłowego obliczenia. Niepobranie lub niedochodzenie tych należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Czy zawsze niepobranie lub niedochodzenie kar umownych przysługujących zamawiającemu w związku z nienależytą czy nieterminową realizacją umowy o zamówienie publiczne, będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych  jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Dotyczy to dochodzenia roszczeń należnych Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom, które w zakresie wykonywania swojej działalności posługują się środkami publicznymi.

 

Sankcją naruszenia dyscypliny finansów publicznych zostały objęte następujące czyny związane z należnościami:

  • nieustalenie należności,
  • ustalenie w wysokości za niskiej,
  • niepobranie należności, (…)

 

 

Poza tym w artykule

  • DOCHODZENIE NALEŻNYCH KAR UMOWNYCH
  • PRAWNY CHARAKTER UGODY
  • DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA UGODY W ŚWIETLE PRZEPISÓW
  • UZASADNIENIE ZAWARCIA UGODY
  • UGODA W ŚWIETLE PZP
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx