http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odpowiedzialność podmiotowa za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

54

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ma charakteru powszechnego, podlegają jej wyłącznie osoby wymienione w art. 4 oraz 4a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Katalog podmiotów posiadających zdolność dyscyplinarną, czyli zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych ma charakter zamknięty.

 

UWAGI WSTĘPNE

Odpowiedzialności podlegają konkretne osoby, wymienione w art. 4 oraz art. 4 a uondfp, a nie organy czy jednostki organizacyjne. Zindywidualizowany charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związany jest z zasadą winy, zgodnie z którą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.

Podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej musi istnieć                  w chwili popełnienia czynu kwalifikowanego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność podmiotową należy oceniać na dzień, w którym  miał miejsce czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. Późniejsza utrata zdolności  dyscyplinarnej np. na skutek rozwiązania stosunku pracy, zmiany miejsca lub stanowiska pracy nie wyłącza odpowiedzialności za popełniony delikt. Przyjęcie odmiennego stanowiska, prowadziłoby do unikania odpowiedzialności za czyny stanowiące delikt dyscyplinarny przez osoby, które w chwili orzekania przez właściwą komisję orzekającą nie byłyby już pracownikami jednostki, w ramach której dopuściły się naruszenia dyscypliny finansów publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
  • DELEGACJA UPRAWNIEŃ
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO
  • KOMISJA PRZETARGOWA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx