http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOFINANSOWANIE DLA MIAST

40

DOFINANSOWANIE DLA MIAST

 

Powiązane artykuły

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie projektu, w ramach którego miasta europejskie mogą starać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów miejskich. Całkowity budżet, który przeznaczyła UE na wsparcie innowacji urbanistycznych to 50 mln euro. Wnioski o dotacje można składać od 16 grudnia. Program zakłada wsparcie najbardziej innowacyjnych projektów, zgodnych z priorytetami UE dla miast. Przedsięwzięcie podzielono na trzy następujące kategorie: integracja imigrantów, mobilność w mieście oraz gospodarka w obiegu zamkniętym. Tegoroczny program jest drugą tego rodzaju inicjatywą. W ubiegłej edycji konkursu wyłoniono 18 projektów, które skorzystały z przyznanych środków na innowacje. Pozyskane fundusze przeznaczono na inwestycje poprawiające poziom życia w miastach.
W Wiedniu ustanowiono punkt kompleksowej obsługi, funkcjonujący w ramach infrastruktury publicznej, aby ułatwić migrantom integrację. Natomiast w Madrycie utworzono cztery ośrodki w dzielnicach o wysokim bezrobociu, które pozwoliły stworzyć miejsca pracy w sektorach: spożywczym, energii, mobilności i recyklingu..
Według komisarz ds. polityki regionalnej dzięki tej inicjatywie miastom zapewnione zostaną środki, aby mogły przełożyć swoje pomysły na konkretne praktyki, które będą następnie wykorzystywane na poziomie UE. „Wiemy, że to same miasta zaproponują rozwiązania najbardziej istotnych problemów, m. in. bezrobocia, wykluczenia społecznego i zmiany klimatu. Nasz program ma wzmocnić ośrodki miejskie i umożliwić im wyrażenie swojej opinii” – podkreśliła komisarz.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program został ustanowiony w czerwcu 2016 r. Kluczowym elementem inicjatywy jest 12 partnerstw, dzięki którym miasta, państwa członkowskie, instytucje UE, organizacje pozarządowe i partnerzy biznesowi mogą współpracować na równych zasadach, aby podwyższać standard życia mieszkańców. Rozpoczęto już cztery pilotażowe partnerstwa dotyczące takich kwestii jak włączenie społeczne migrantów, jakość powietrza, mieszkania oraz ubóstwo w ośrodkach miejskich. EFRR przeznaczył na rzecz działań innowacyjnych w miastach 378 mln euro na lata 2014-2020.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx