http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAMÓWIENIA W SEKTORZE IP

49

ZAMÓWIENIA W SEKTORZE IP

 

Sytuacja na rynku zamówień publicznych w sektorze ICT (teleinformatyki) odnotowuje systematyczne spadki od początku roku. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wskazuje, że tylko w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku liczba tych zamówień spadła o jedną trzecią. Mimo, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby opublikowanych zamówień prognozy na nadchodzące miesiące nie są optymistyczne. Tendencje spadkowe w liczbie publikowanych zamówień publicznych mogą niepokoić nie tylko przedstawicieli branży ICT. Natomiast ich ograniczenie dla tego sektora jest bardzo znaczące, gdyż w okresie od stycznia do października 2016 roku liczba ogłoszeń w porównaniu do roku 2015 spadła o 32,51 proc. Jedynie miesiące kwiecień oraz lipiec br. prezentują zbliżoną dynamikę w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Największe spadki odnotowano w sierpniu br., co wynika m.in. z wprowadzenia zmian w Prawie zamówień publicznych. Porównując wskazany miesiąc rok do roku liczba zamówień publicznych spadła o 80,7 proc. W ostatnich tygodniach Izba szczegółowo przeanalizowała stan rynku zamówień publicznych dla sektora ICT. Niestety sytuacja nie przedstawia się optymistycznie. Najlepiej obrazują to liczby – porównując okres styczeń – październik 2016 do analogicznego okresu rok wcześniej wartość rozpisanych zamówień spadła o ok. 2,5 mld zł. Nie bez znaczenia na aktualną kondycję rynku mają nowe przepisy prawa zamówień publicznych oraz działania kontrolne prowadzone w urzędach administracji publicznej  – zaznacza Michał Rogalski, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ograniczenia zamówień widoczne są zarówno w ogłoszeniach publikowanych w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) jak i w europejskim Tenders Electronic Daily (TED). BZP odnotowało spadek liczby ogłoszeń o ponad 29 proc. od początku roku, a TED o ponad 42 proc.

Powiązane artykuły

 

źródło: inf. pras. PIIT

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx