http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOFINANSOWANIE E-ZAMÓWIEŃ

54

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż wniosek o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego Partnerstwa, złożony w naborze nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 zorganizowanym w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, spełnił kryteria merytoryczne II stopnia oraz uzyskał 193 pkt. W konsekwencji powyższego Projekt został rekomendowany przez Komisję Oceniającą do dofinansowania jako jeden z dwóch projektów spośród siedmiu zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej rozstrzygniętego konkursu. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 19 mln 570 tys. zł. Komisja rekomendowała kwotę w wysokości 16 mln 110 zł (tożsamą z wydatkami kwalifikowalnymi).​ Umowa o dofinansowanie powinna być podpisana w ciągu 45 dni od dnia uzyskania informacji o wyniku konkursu.

Powiązane artykuły

źródło: www,uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx