http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne

34

{jcomments off}SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających.

 

1. Zagadnienia wstępne

 • co składa się na dokumentacje postępowania,
 • przepisy regulujące tę problematykę,
 • zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji,

2. Podstawowy dokument – protokół postępowania,

 • kto powinien sporządzać protokół,
 • forma protokołu,
 • od kiedy powinien być sporządzany protokół,
 • w jakich trybach powinien być sporządzany protokół,
 • treść protokołu,

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

4. Wzory protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie:

Powiązane artykuły
 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialogu konkurencyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • zapytania o cenę,
 • licytacji elektronicznej,

5. Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów.

6. Załączniki do protokołu oraz ich praktyczne znaczenie.

7. Wzór druku dodatkowego ZP-1.

8. Praktyczne aspekty sporządzania protokołów.

9. Zasady udostępniania protokołu i załączników do protokołu oraz zasady przechowywania dokumentacji postępowania.

10. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz Krajowej
Izby Odwoławczej dotyczące dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

Warsztaty

Sporządzanie protokołów postępowania według danych, przekazanych przez wykładowcę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx