http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia informatyczne

45

{jcomments off}SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających.

1. Regulacje prawne oraz zasady dotyczące zamówień na sprzęt informatyczny i oprogramowanie,

 • Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze,
 • Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego,
 • Rekomendacje UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych,
 • Rekomendacje UZP udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne.

2. Sprzęt informatyczny

 • analiza potrzeb zamawiającego,
 • opis przedmiotu zamówienia na zestawy komputerowe – jednostki centralne, monitory,
 • opis przedmiotu zamówienia na komputery przenośne,
 • opis przedmiotu zamówienia na urządzenia związane z komputerami, 
  • drukarki i materiały eksploatacyjne,
 • równoważność rozwiązań.

3. Systemy informatyczne

 • systemy operacyjne,
 • oprogramowanie biurowe,
 • oprogramowanie specjalistyczne,
 • równoważność rozwiązań,
 • licencje na oprogramowanie komputerowe.

4. Tryby postępowania – zalety i wady,

 • tryby przetargowe,
 • tryby negocjacyjne,
 • dialog konkurencyjny,
Powiązane artykuły

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

 • opis przedmiotu zamówienia,
  • kody CPV,
 • warunki stawiane wykonawcom oraz dokumentowanie ich spełniania,
 • zmiany treści specyfikacji oraz ich wpływ na przebieg postępowania,
 • zapytania do SIWS, terminy i zasady wyjaśniania treści specyfikacji,

6. Kryteria oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej,

 • kryterium ceny,
 • kryterium jakości,
 • kryterium funkcjonalności,
 • inne kryteria,
 • ocena ofert.

7. Istotne warunki umów na dostawy i usługi informatyczne,

 • ograniczenie możliwości zmian i odstępowania od umów,

8. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność za uchybienia,

9. Najczęściej spotykane naruszenia przy zakupach informatycznych oraz ich skutki w świetle orzecznictwa KIO i sądów okręgowych.

Warsztaty

1. Opracowanie zestawu kryteriów oceny ofert przy zamówieniu sprzętu informatycznego, wskazanego przez wykładowcę,

2. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu oraz zasad dokumentowania ich spełniania,

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx